شیشه های نانو در ساختمان

شیشه های نانو در ساختمان

شیشه های نانو در ساختمان به طور فزاینده ای در حال استفاده است از زمان تولید شیشه های نانو در پنجره ها این صنعت با تحولی عمده روبرو شده است، به کار گیری شیشه های نانو در ساختمان به شکل بی سابقه ای قدرت شیشه را در برابر شکنندگی بالا برده همچن…